NERS LOGO

Dyma dudalennau cyfeirio'r Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff

Os ydych yn weithiwr iechyd proffesiynol, cliciwch FAN HYN i gael mwy o wybodaeth am NERS neu FAN HYN i Motivate to Move.

Os ydych wedi taro ar y dudalen hon am eich bod yn glaf neu am fod gennych ddiddordeb yn y cynllun, ewch i siarad gyda'ch Meddyg Teulu neu gyda gweithiwr iechyd proffesiynol arall i gael eich cyfeirio i wneud ymarfer corff.

Drwy ddewis eich Sir o'r rhestr isod a nodi eich cyfrinair, bydd modd i chi lawrlwytho ffurflen gyfeirio a meini prawf cymhwyster ar gyfer pob rhaglen ymarfer corff sydd ar gael yn eich sir.Yn dilyn y cyngor diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth mewn perthynas â pandemig Coronafirus (COVID – 19), rydym yn ysgrifennu i’ch hysbysu bydd rhaglen NERS yn cael ei atal am y cyfnod rhagweladwy.
Cyn gynted ag y bydd y rhaglen yn cael ei hadfer, byddwn yn rhoi gwybod i chi.
Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'ch cydlynydd NERS lleol.Sir:       Cyfrinair:       bottom logoDesigned and developed by Webucate 2000 Ltd.